Ellada PVC
Čišćenje i nega PVC prozora

Okvir vaših PVC prozora izrađen je od kvalitetnog materijala, otpornog na vremenske prilike i lakog za održavanje. Pravilnim čišćenjem i negom, možete dugo uživati u vašim prozorima, jer ostaju lepi i dugo traju.

Kako biste što više uživali u vašim prozorima, prilikom čišćenja okvira, obratite pažnju na neka od uputstava koje smo ovde sastavili. Ona važe kako za bele, tako i za prozore u boji. Međutim, imajte na umu uputstva za negu, koja ste dobili prilikom kupovine ili prilikom ugradnje vaših prozora.

VAŽNO!
ODMAH NAKON UGRADNJE UKLONITE ZAŠTITNU FOLIJU
Zaštitna folija štiti vaše prozore od oštećenja. Njeno trajanje je planirano samo za period izrade i ugradnje prozora. Ova folija se mora ukloniti odmah nakon ugradnje prozora! Što su profili sa zaštitnom folijom duže izloženi suncu, to je foliju teže ukloniti, sve do momenta kada je uopšte nije moguće ukloniti.

REDOVNO ČIŠĆENJE
PVC prozore potrebno je redovno čistiti ili makar po pojavi vidljivih nečistoća. Obično vam je za čišćenje glatkih, neporoznih, površina potreban blagi rastvor sredstva za čišćenje sa mlakom vodom i mekana krpa. Svakodnevne nečistoće, uzrokovane prašinom i kišom lako se uklanjaju na sledeći način. Kod tvrdokornih nečistoća je potrebno višestruko čišćenje standardnim deterdžentima za domaćinstva, koji se baziraju na tenzidima. Za sve prozore u boji, sredstva za čišćenje, moraju imati odobrenje da se mogu koristiti na akrilnim površinama.

DALJA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
Sredstva za čišćenje mogu različito delovati na PVC profile. Stoga, molimo vas da čisitite vodom i pH neutralnim sapunom. Pored toga, smeju se koristiti samo sredstva za čišćenje koja su odobrena od strane specijalizovanih kompanija.
Takođe je potrebno odmah ukloniti i nečistoće koje nisu prouzrokovane vremenskim prilikama. Tako je, na primer, sa PVC površine potrebno odmah ukloniti tragove kreme za zaštitu od sunca. Ukoliko želite biti potpuno sigurni da radite najbolje, od vašeg dobavljača prozora, uzmite specijalna sredstva za čišćenje.
Detaljne informacije o otpornosti PVC prozora na hemijska sredstva možete dobiti kod vašeg specijalizovanog proizvođača prozora.

SAVET!
Prozorske okvire i zaptivke isperite čistom vodom!

Ukoliko na okviru prozora ostanu tragovi pomešane prljavštine, sredstva za čišćenje i vode, desiće se da voda vremenom ispari, a ostaće spoj prljavštine i sredstva za čišćenje koji gore na površini.

TEMELJNO ČIŠĆENJE NAKON UGRADNJE
Uprkos pažljivoj ugradnji, može doći do prljanja od ostataka maltera, građevinske pene, lepka, itd. Većina ostataka se, sa belih prozora, može lako ukloniti ukoliko se prate dole navedena uputstva. Kod folija u boji, ovo je moguće u ograničenoj meri, s obzirom da se folija, odnosno obojena površina mogu lako oštetiti.
Čišćenje nakon prljanja cementom, lepkom za pločice, mineralnim malterom i fasadnom bojom:
– Moguće kod belih i kod prozora u boji
– Površinu isprati toplom vodom te očistiti pH-neutralnim sapunom
− Površinu ostaviti natopljenu otprilike 5 min i više puta poprskati toplom vodom
− Nečistoće zatim ukloniti mekanom četkom i ponovo isprati toplom vodom

Čišćenje kod prljanja PU penom, sredstvima za zaptivanje (silikonima) i raznim sintetičkim smolama:

− Moguće na belim prozorima. Kod obojenih površina samo delimično/ uslovno moguće
− Polutvrdom špahtlom pažljivo ukloniti nečistoće
− Prebrisati mokrom krpom
Ostatke lepka na staklu pažljivo ukloniti ukoso postavljenim žiletom.

Nisu svi proizvodi, označeni kao sredstva za čišćenje PVC-a, zapravo prikladni. Molimo obratite pažnju na sledeće napomene:
Prikladna sredstva su, na primer:
− Sredstvo za pranje sudova
− Blagi, neutralni deterdžent
− Specijalna sredstva proizvođača prozora
− Bezalkoholno sredstvo za čišćenje prozora
− Čista voda
Neprikladna sredstva su:
− Abrazivni deterdženti koji oštećuju površinu, hemikalije kao što su nitro razređivač, benzin, sirćetna kiselina, odstranjivač laka, alkohol ili slično (Pažnja! Takođe ne koristiti i ako je samo kao sastojak u deterdžentima.)
− Sredstva za čišćenje sa aromom pomorandže/limuna
− Sredstva koja sadrže amonijak
− Sredstva koja sadrže sumpor (za čišćenje pločica)
− Abrazivna sredstva za čišćenje
− Pomoćna sredstva kao što su žica ili sunđer za pranje sudova

Preuzmite Uputstvo za čišćenje i negu PVC prozora

Najnoviji saveti
Scroll